Počítač UWATEC GALILEO SOL

„Jaký potápěčský počítač byste navrhli, pokud budete bez technických hranic.“

Přehled vlastností – Inovace

 

· Měření tepové frekvence pro lepší fyziologické přizpůsobení dekomprese

· Digitální kompas s pamětí azimutu a pomůckou pro navigaci

· Rastrový plně flexibilní displej

· Velká paměť a grafický potápěčský deník umožňující uchování více než 100 hodin

potápění a snímků

· Funkce zobrazení obrázků, map a vzkazů

· Grafický profil ponoru s grafickým znázorněním dekomprese a saturace tkání

· Bezhadicové spojení s láhví odolné proti rušení až pro čtyři vysílače, včetně

partnerovy láhve

· Předvídavý algoritmus počítačové dekomprese pro více plynů umožňuje použití až 3

směsí nitroxu

· Mikroprocesor umožňující přeprogramování staženými aktualizacemi

· Hloubkový limit: 330 m v režimu měřicího přístroje, 120 m pro dekompresi. Testován

do 400 m.

 

Personalizace

 

· Několik variant nastavení displeje s výběrem velikosti zobrazení a zobrazených

informací

· Úplná textová varování a alarmy

· Uživatelsky přátelské rozhraní

· Množství jazyků: 6 včetně češtiny s možností stažení dalších

· Personalizace displeje pro majitele a informací pro případ nouze

 

Základní technologie UWATEC

 

· Možnost nastavení varování – vypnuto/vizuální/hlasové/obojí

· Stopky

· Plnění vzduchem/olejem, s bateriemi vyměnitelnými uživatelem

· Časovač bezpečnostních zastávek (1 - 5 minut, automatický nebo manuální)

· Přizpůsobivý algoritmus ZH-L8 ADT MB PMG (bere v potaz chování, pracovní

zatížení a teplotu)

· Program pro redukci mikrobublin v šesti úrovních

· Možnost použití pro nitrox (nastavení koncentrace kyslíku) 21 - 100 %

· Varování při 100% a volitelně při 75% kyslíkové toxicitě/zatížení centrálního

nervového systému (CNS)

· Nastavitelný parciální tlak kyslíku (ppO2) s varováním MOD (1,2 až 1,6 baru)

s možností vypnutí

· Funkce záložky s vizuální zprávou potvrzení

· Zpětné prosvícení po dobu 2 – 12 sekund s tlačítkem zapnuto/vypnuto

· Režim měřicího přístroje do hloubky 330 m se stopkami a vynulovatelnou průměrnou

hloubkou

· Možnost nastavení tichého chodu

· Alarm maximální hloubky nastavitelný uživatelem od 5 do 300 m

· Alarm doby ponoru s varováním v polovině doby (čas pro návrat)

· Automatické přizpůsobení nadmořské výšce pro potápění v horských jezerech

· Rychle reagující čidlo teploty a zobrazení teploty

· Plánovač ponorů pro ponory bez zastávek i dekompresní ponory s volně

nastavitelným intervalem na hladině

· Uchování 100 hodin profilu ve 4vteřinových krocích, po ponoru možnost stažení

· Polykarbonátový vyměnitelný chránič displeje a přilnavá fólie 3M

· Infračervená technologie pro stahování do SmartTRAK/aktualizace/odesílání obrázků

· Plastový ochranný kufřík s prostorem pro přenašeč srdeční frekvence

· Měřič nadmořské výšky s rozlišením 10 m

· Všechny funkce hodinek

· Nepřetržité sledování stavu baterií s alarmem při nízkém nabití

· Vynulování při desaturaci

· Tlačítka s popisky, které se mění při změně funkce

· Zapnutí/vypnutí mokrých kontaktů

 

„Jaký potápěčský počítač byste navrhli, pokud budete bez technických hranic.“

 

 

Tak před touto výzvou stál tým návrhářů firmy UWATWC. Výsledkem je Galileo, pokrokový a

zcela nový program, který vznikl ve firmě UWATEC, jedničce v potápěčském průmyslu již

téměř dvacet let, kdy byl představen náš první počítač Aladin. Galileo firmy UWATEC je pro

potápění stejně převratný, jako byly převratné objevy Galilea Galilei pro vědu 17. století.

Galileo je nejnovější počítač nabízející poslední charakteristiky a technologická vylepšení pro

neobyčejná dobrodružství pod vodou.

 

- Exkluzivní systém měření tepové frekvence

- Digitální kompas s pamětí azimutu

- Výjimečně velký rastrový displej

- Bezhadicové spojení a výpočet skutečného času na dně

- Předvídavý algoritmus pro více plynů

- Aktualizovatelný procesor s možností přeprogramování uživatelem pomocí

infračerveného portu

- CE certifikace do hloubky 330 m

- Uživatelem vyměnitelné baterie s pamětí zátěže tkání

- A navíc všechny hlavní technologické charakteristiky UWATEC, díky kterým jsme

získali věhlas

 

Počítač Galileo uniká minulosti i přítomnosti, aby do potápění již dnes přinesl budoucnost.

 

Inovace

 

Galileo je první a jediný potápěčský počítač s technologií měření frekvence srdečního tepu,

který využívá rytmus vašeho srdce pro určení pracovního zatížení a upřesňuje výpočty

dekomprese pro VÁŠ ponor.

UWATEC je jediným výrobcem potápěčských počítačů na světě, který počítá s tím, že

zvýšené pracovní zatížení během ponoru ovlivňuje tělesné pochody. Galileo je prvním

potápěčským počítačem, který začleňuje měření frekvence srdečního tepu do výpočtu

pracovního zatížení. Tato technologie umožňuje přesnější odhady pracovního zatížení a

potápěčům poskytuje nejbezpečnější výpočty ponorů bez zastávek i dekompresních

zastávek dokonce i za nejnáročnějších okolností.

Každý potápěč je jedinečný, a stejně je jedinečná i naše fyziologie. Odpovědi těla během

ponoru nejsou stejné. Co je pro jednoho příjemná procházka v porostu řas, může být pro

jiného obtížný úkol. Odpočinkové potápění s ploutvemi podél útesu není totéž jako souboj

s proudem na Darwinově oblouku na Galapágách! Proto jsme vyrobili Galileo se schopností

přizpůsobit algoritmus výpočtu dekomprese námaze ovlivněné konkrétními situacemi při

potápění, založené na obvyklé reakci vašeho těla na potápění. Galileo odvozuje možné

pracovní zatížení z rozpětí mezi vaší obvyklou a maximální tepovou frekvencí a následně

přizpůsobuje dekompresní algoritmus na základě tepové frekvence naměřené během

ponoru. Počítač Galileo sleduje vaše úsilí a přizpůsobuje se tak, aby to odpovídalo

podmínkám, které hlásí vaše tělo.

 

Aby vám UWATEC přinesl nejnovější technologii, spojil se s firmou Polar, která představuje

světovou špičku mezi výrobci přístrojů pro měření tepové frekvence. Údaje o tepové

frekvenci lze v průběhu ponoru vidět přímo na displeji. Tyto údaje počítač uchovává v paměti

v intervalech po čtyřech vteřinách, a vy si je tedy můžete po ponoru nahrát do svého

osobního počítače.

Ucelený navigační systém se začleněným digitálním kompasem s pamětí azimutu, který

prakticky neovlivní náklon. Snadnost a přesnost, to vše v jediném výrobku.

Stiskem tlačítka lze kompas zobrazit přes celou obrazovku spolu s klíčovými informacemi o

ponoru. Můžete si vybrat, zda tak bude zobrazen po celou dobu ponoru, nebo zda zvolíte

automatické vypnutí po 5 až 60 vteřinách a Galileo se po uplynutí této doby vrátí

k obvyklému zobrazení počítače.

 

Stiskem tlačítka si nad hladinou či pod vodou můžete zvolit také pomůcku k navigaci na

požadované místo nebo zpět. Galileo porovná vaši polohu se zadaným údajem a graficky

zobrazí směr. Pokud se odchýlíte od daného směru, objeví se šipka a povede vás zpět do

správného směru. Galileo rovněž zobrazuje značky pro 90, 120 a 180 stupňů, aby vám

usnadnil navigaci do čtverce, trojúhelníku nebo cestu zpět. Nastavené azimuty se uchovávají

v paměti Galilea a po stažení do PC se objeví v profilu SmartTRAK.

 

Inovace

 

Galileo spojuje neobyčejně velký rastrový displej s obrovskou pamětí a poskytuje nebývalou

přizpůsobivost:

 

- Prohlížejte si obrázky a grafy během ponoru. Můžete si nahrát a uložit až 100

bitmapových obrázků ve stupních šedi zobrazujících místo ponoru či mapy vraku, které si

můžete pod vodou vyvolat, abyste se zorientovali. Nahrajte si tabulky ponorů pro technické

ponory nebo důležité textové vzkazy pro komunikaci se svým partnerem a zapomeňte na

povely rukama!

 

- Vychutnejte si detaily, které dosud na potápěčsy_p9_4Àˆ_Îském počítači nebyly ke spatření.

 

Grafické tabulky, včetně kompletního seznamu dekompresních zastávek, vám umožní

kdykoliv zhodnotit profil ponoru. Pokud to je třeba, můžete dokonce sledovat stav sycení

tkání v každém oddílu algoritmu, pro přesnější údaje o sycení plynem.

 

- Zhodnoťte si po ponoru profily hloubky, teploty a tepové frekvence přímo na

palubním deníku Galilea.

 

Galileo uchovává posledních sto hodin informací o ponoru

odečítaných v intervalech po čtyřech vteřinách. Tyto informace mohou být pomocí

infračerveného portu nahrány do vašeho osobního počítače. Můžete také vyhodnotit hlavní

informace z vašeho palubního deníku: Galileo z každého ponoru uchovává šest stran

informací, včetně dvou grafů.

 

Galileo je také počítač bezhadicově spojený s lahví, který při použití vysílače Smart

umožňuje zobrazení údajů o tlaku v láhvi a skutečném zbývajícím čase na dně (RBT) na

obrazovce počítače.

 

RBT bere v úvahu všechny parametry, které mohou ovlivnit výstup: tlak v láhvi, frekvenci

dýchání, hloubku, ideální rychlost výstupu, proud, aktuální nutnost dekomprese a rezervu

vzduchu v láhvi, kterou si potápěč určí. Tlak v láhvi je upravován s ohledem na aktuální

teplotu tak, aby byl přesný za jakýchkoli podmínek, zejména při potápění v blízkosti silného

teplotního rozhraní, které může ovlivnit skutečný tlak plynu v láhvi. Skutečný RBT vám

umožňuje maximálně a bezpečně využít celkovou dobu na dně s vědomím, že budete

schopni vystoupit k hladině s požadovanou vzduchovou rezervou. Pro pohodlí a bezpečí

musíte počítač Galileo propojit s vysílači tlaku pouze jedinkrát, když jej poprvé používáte.

Naše patentovaná technologie kódovaného vysílání vylučuje rušení různých potápěčských

počítačů navzájem. Pro skutečnou týmovou bezpečnost budete dokonce moci sledovat láhev

vašeho potápěčského partnera.

 

Předvídavý algoritmus pro více plynů umožňuje zcela využít výhod potápění se směsmi o

vyšších koncentracích kyslíku, používanými vedle vašeho hlavního plynu pro dýchání.

Algoritmus ZH-L8ADT MB PMG předvídá přepnutí na novou směs a zahrnuje ji do výpočtu

dekomprese. Na základě preferovaného parciálního tlaku kyslíku, který pro každou směs

před ponorem nastavíte, vás potom v přesné hloubce vyzve, abyste ji použili. Galileo

zároveň pro všechny možné kombinace plynů počítá rozvrh dekomprese, a v případě, že na

novou směs nepřejdete, počítač podle toho přizpůsobí výpočty dekomprese. Možné výpočty

dekomprese si můžete kdykoliv zobrazit pouhým stisknutím tlačítka.

Galileo lze pomocí infračerveného rozhraní přeprogramovat, to znamená, že počítač můžete

snadno aktualizovat – přidat nové funkce či charakteristiky stažením z internetové sítě.

Další exkluzivní technická vymoženost firmy UWATEC. Možná budete chtít rozšířenou sadu

programů nebo budete jednoduše chtít přidat nový jazyk.

 

Personalizace

 

Vidíte, co chcete a kdy chcete. Výjimečně velký rastrový displej Galilea nabízí 3

přednastavené možnosti zobrazení na displeji.

Změna z jednoho zobrazení na jiné je rychlá a nad hladinou může být povedena kdykoliv.

Všechny je tedy vyzkoušejte a vyberte si to, které vám vyhovuje nejlépe.

Při zobrazení LIGHT se vám ukáže doba ponoru, hloubka, tlak v láhvi a informace o ponoru

bez zastávky tak velkými ciframi, že již prostě nemohou být větší. Můžete také přepínat mezi

údaji o maximální houbce, % O2, teplotě, frekvenci srdečního tepu, tlaku v láhvi partnera,

času či CNS O2.

 

Zobrazení FULL ukáže co možná nejvíce informací najednou: hloubka, doba ponoru,

informace o dekompresi, tlak v láhvi, RBT, čas, stopky, aktivní úroveň MB (potlačení

mikrobublin), teplota, frekvence srdečního tepu, maximální hloubka, průměrná hloubka.

Navíc můžete rolovat údaji o % O2, teplotě, tlaku v láhvi partnera, CNS O2 a ppO2.

Zobrazení CLASSIC skvěle vyrovnává rovnováhu mezi „jasný a přehledný“ a „zcela

vyčerpávající“. Vždy jsou zobrazeny tyto údaje: hloubka, doba ponoru, informace o

dekompresi, tlak v láhvi, RBT a teplota. Potápěč může rolovat údaji o maximální houbce, %

O2, frekvenci srdečního tepu, tlaku v láhvi partnera, času či CNS O2, průměrné hloubce a

ppO2 a stopkami. Zobrazení CLASSIC je k dispozici také s mřížkou rozdělující obrazovku na

různé oblasti.

 

Všechny alarmy a varování se zobrazují v jasné textové podobě v jazyce, který si zvolíte,

abyste zcela ponořeni do fascinujícího světa pod vodou nikdy nepřeslechli základní zvuková

znamení.

 

Alarmy nelze vyplout, ale pro varování si můžete zvolit buď jen vizuální, jen zvukovou anebo

zvukovou i vizuální podobu. To je na vašem rozhodnutí.

Uživatelské rozhraní Galilea se ovládá tak snadno jako mobilní telefon, takže si můžete

snadno naprogramovat a zobrazit všechny prvky, jak vám to vyhovuje.

Všechny nabídky, nastavení a funkce jsou vysvětlena ve vámi zvoleném jazyce. Tlačítka

jsou označena a pokud se funkce tlačítek změní, změní se i jejich označení.

Pro zobrazení všech údajů a položek nabídky nad vodou i pod hladinou, včetně alarmů, si

vyberte z šesti předem nainstalovaných jazyků (angličtina, němčina, francouzština, italština,

španělština, holandština a čeština ). Nastavení, budík či změnu O2 můžete jednoduše

nastavit procházením nabídek.

 

Přizpůsobte si Galileo tím, že do něj vložíte osobní údaje o majiteli a informace pro případ

nouze

 

Galileo umožňuje ve vyhrazené nabídce vložit až 20 řádek informací o majiteli. První dvě

řádky se zobrazí také v hlavní nabídce na hladině (v případě nulového zbývajícího

nasycení), takže – například – můžete nechat Galileo ukázat své jméno a potápěčské

certifikační číslo. Vložte všechny potřebné informace a mějte je tak neustále u sebe!

Na nouzovou stránku zadejte kontakty pro případ nouze a informace o potápěčském